Een volhoudbare, toekomstbestendige voedselproductie, een sterk ecosysteem, meer biodiversiteit, een bruikbaar en beleefbaar bos

Voedselbossen zijn vitale, zelfvoorzienende bosecosystemen naar het voorbeeld van natuurlijke bossen met als doel het produceren van voedsel. Een voedselbos is een voedselproductiesysteem dat volledig natuurinclusief functioneert. Er wordt niet bemest en er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en het herbergt een rijke, zich snel ontwikkelende biodiversiteit. Een voedselbos heeft bovendien een gunstige uitwerking op bodem, lucht en water.

Op kavels van Brabant Water wordt een voedselbos gerealiseerd. Een groep inwoners en betrokkenen uit Roosendaal en omstreken geeft de plannen vorm en zorgt voor de uitvoering. Dit kernteam wordt hierbij ondersteund door de Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Nieuws & activiteiten

Een mijlpaal! Vandaag plantten we de eerste 400 bomen voor ons voedselbos. 15 soorten bomen en struiken groeien uit tot een windsingel. De windsingel is belangrijk, hij beschermt het toekomstige voedselbos. Het was een mooie start!
Mooi bericht van onze partner Brabant Water. Zij laten zien te willen investeren in alternatieve manieren van grondgebruik en nemen daarmee hun verantwoordelijkheid voor een duurzaam pachtbeleid en de bevordering van natuur en bodem! https://www.brabantwater.nl/nieuws-en-pers/nieuws/brabant-water-start-pilot-voedselbos-roosendaal
Vandaag een leuk artikel van Freek Verhulst in BNdeStem over de eerste aanplant op zaterdag 27/2/2021! https://www.bndestem.nl/roosendaal/hier-komt-het-eerste-voedselbos-van-roosendaal~abfe0484/

Het Voedselbos Team

Een groepje enthousiaste Roosendalers werkt aan de realisatie van het voedselbos. Zij worden hierbij ondersteunt door de Stichting Voedselbosbouw Nederland. Wil je meer weten van ons voedselbos of heb je interesse om mee te doen? Stuur ons dan een e-mail (info@voedselbosvierhoeven.nl). We zullen snel reageren.

Patrick ’t Hart

Annemieke Doomen

Marielle van Overveld

Boerin

Partners

contact

Bekijk ook ons Instagram account